Onze Overtuigingen

Ieder kind is kostbaar en is het waard om geliefd te worden, om hoop te hebben voor de toekomst en de gelegenheid te krijgen om hun potentieel volledig te bereiken.

Samen kunnen we het verschil maken in de levens van de meest kwetsbare kinderen en jongvolwassenen in China.

Onze Waarden

Intimiteit met God

In het werk dat we doen staat onze relatie met God centraal. We vertrouwen op Gods beloften en voorzienigheid en verlangen te leven in een intieme en groeiende relatie met Hem. Dat uit zich in toewijding, aanbidding en gebed.

Verbondenheid met elkaar (binnen het team)

We geloven in een vreugdevolle, gezonde en toegewijde relatie binnen de teams. We erkennen dat ieder team bestaat uit unieke individuen, die echter allen streven om een sfeer te scheppen van eenheid en dienstbaarheid.

Relaties met anderen
(in onze gemeenschap)

We zijn gemotiveerd om te bouwen aan een toegewijde, zorgzame relaties met anderen in onze gemeenschap – onze kinderen en jongvolwassenen, onze medewerkers en vrijwilligers, en onze naasten.

Holistische zorg

We zetten ons in om een omgeving te creëren die de totale ontwikkeling van van China’s verstoten en gehandicapte kinderen en jongvolwassenen stimuleert – mentaal, emotioneel, sociaal, fysiek en geestelijk.

Heiligheid van het leven

We geloven dat ieder leven is geschapen en waardevol is voor God. Elk leven moet daarom de gelegenheid krijgen om Gods liefde en redding te ervaren.

7-Pray
Bid voor ICC
image-20
Word Vrijwilliger