Oprichter

David Gotts

David Gotts heeft International China Concern opgericht in 1993. Drie jaar eerder reisde hij, als geboren Engelsman, voor het eerst naar China met Jeugd met een Opdracht (JMO) Hong Kong.

Davids bezoek aan het Nanning Zorgcentrum – een zorgcentrum van de overheid – opende zijn ogen voor de vreselijke situatie van de gehandicapte en verstoten kinderen in China destijds. Hij heeft twee jaar Chinees gestudeerd om de kinderen en jongvolwassenen beter te kunnen dienen. Sindsdien heeft hij in Taiwan, Hong Kong, China en Canada gewoond.

David geeft overzicht en leiding bij ICC’s werk – in China en internationaal.

Internationale Raad van Toezicht

De Internationale Raad van Toezicht geeft steun en bestuurlijke richting voor ICC’s werk in China en over de hele wereld.

null

Ruth Smith

Voorzitter

“Ik ben geïnspireerd door de liefde die ICC’s kinderen aan elkaar laten zien. Hoewel ze niets hebben, zijn ze in staat alles te delen. Het is enorm inspirerend om te zien dat jonge mensen bij elkaar komen in een huis en een nieuwe familie vormen, waarin ze voor elkaar zorgen en elkaar helpen als het moeilijk is of iets fysiek niet haalbaar is.”

null

Stewart Evans

Verenigd Koninkrijk

“Ik ben geïnspireerd als ik geloof in de praktijk zie. De kinderen en jongvolwassenen inspireren me om in geloof te dienen – en door dat te doen ontvang ik nog veel meer terug. Deze wederkerigheid zorgt ervoor dat ik jaren later nog steeds heel geïnspireerd en gemotiveerd ben en me gezegend voel om betrokken te zijn.”

Andrew Gardener

Hong Kong

“Ik ben geïnspireerd door de vreugde en vrijgevigheid die je zo duidelijk ziet bij alle kinderen en jongvolwassenen die ik ontmoet in ICC’s familie. Ik herinner me de keer dat een klein meisje met het syndroom van Down me de kamer zag binnenkomen en met een brede lach haar armen open deed zodat ik haar een knuffel kon geven. Toen ik haar in mijn armen hield realiseerde ik mij dat het tegenovergestelde waar was – zij wilde geen knuffel krijgen, maar er een geven. Haar blijdschap en gulle liefde zal ik altijd onthouden.”

Dale Weathington

Hong Kong

“Ik ben geïnspireerd door de hoop en vreugde die ICC brengt voor de kinderen en jongvolwassenen waar we voor zorgen.

Ik herinner me mijn eerste reis voor ICC in 2011 levendig, de onvergetelijke ervaring van het vasthouden van een meisje dat verstoten was omdat ze haar rechterarm mist. Ik herinner me de liefde die zij kreeg van de verzorgers en de hoop die voor haar kwam op het moment dat ze onderdeel werd van ICC’s familie. Ik herinner me dat ik zes maanden later weer naar Hengyang ging, er naar uit keek om haar weer te zien en toen ontdekte dat ze een familie voor altijd had gekregen (adoptie)… wat een vreugde! Op dat moment realiseerde ik me de enorme impact van ICC’s werk: dat ICC gaat over het veranderen van de levens van “de minsten onder u”, door liefde, hoop en mogelijkheden te bieden aan hen die zichzelf niet kunnen redden. Het leven van dit jonge meisje was voorgoed veranderd door het werk van ICC.”

null

Michele Harris

Verenigde Staten

“Ik ben geïnspireerd door de mogelijkheid die ICC heeft om ‘zaadjes van betrokkenheid’ te zaaien bij de kinderen en jongvolwassenen waar ze voor zorgen, de welzijnswerkers die ze respecteren en waar ze mee samenwerken en de zorgverleners die ze trainen en begeleiden. We moeten de ‘berg van betrokkenheid’ vanaf het laagste punt steeds verder beklimmen: vanuit het dal waar de samenleving het gehandicapte individu als schade en last ziet klimmen we naar het niveau van het aanleren van zelfredzaamheid. Vervolgens gaan we naar het hogere niveau waar de gehandicapten zich wel bevinden en trots zijn op wat ze bereiken – om uiteindelijk de top te bereiken, waar we ieder individu zien als een uniek en krachtig beeld van God.”

null

Linda Linehan

Verenigd Koninkrijk

“Bij mijn eerste bezoek aan een van ICC’s kinderprojecten in 2012 was ik diep getroffen toen ik met eigen ogen het verschil zag dat werd gemaakt in de levens van kinderen die in de steek werden gelaten vanwege hun beperking. Door de jaren heen ben ik herhaaldelijk getuige geweest van de ongelooflijke transformatie die het resultaat is van de liefdevolle gezinssituatie en aandacht voor de fysieke, spirituele en emotionele behoeften van elk kind. Mijn hart smelt elke keer als ik getuige ben van de liefde die de kinderen op hun beurt elkaar, hun verzorgers en bezoekers kunnen tonen.”

null

Ian Sigsworth

Bestuursvoorzitter Australië

“Ik ben geïnspireerd door het geloof in actie bij ICC’s familie van verzorgers die liefde en hoop brengen in de levens en harten van deze waardevolle kinderen in China.”

null

Francis Chung

Bestuursvoorzitter Canada

“I am inspired by the dedication shown by the founder David Gotts and the team that he has put in place to serve the disadvantaged children and families over the many years that ICC has operated within China. I am truly amazed by the impact that the organization has had over the many lives that have been touched by ICC including the children being cared for, the many families with children with disabilities as well as the impact to the Chinese staff and government officials who have witnessed the transformational power of love being shown to so many. It is a true reflection of loving our neighbours as ourselves.”

null

Emilie Banfield

Bestuursvoorzitter Hong Kong

“Ik ben geïnspireerd door de liefde, zorg en toewijding die uit de harten van alle verzorgers en medewerkers komt en door de vreugde en lach op de gezichten van de kinderen.”

null

Vibeke Pronk

Bestuursvoorzitter Nederland

“Ik ben geïnspireerd door de manier waarop ICC laat zien dat ieder kind waardevol is en het verdient om geliefd en verzorgd te worden. Ik zal nooit het kleine dove en blinde jongetje vergeten, waar ik tijd mee mocht doorbrengen. Hij was zo gelukkig als hij gewoon vastgehouden en aangeraakt werd en kleine dingen, zoals tanden poetsen, maakten hem blij. Op zijn eigen manier leeft hij een volwaardig leven met de andere kinderen in zijn groep. Voor elk kind bekijken de therapeuten en verzorgers van ICC uitgebreid wat er nodig is voor hem of haar om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.”

null

Simon Gates

Bestuursvoorzitter VK

“Ik ben geïnspireerd door het ongelooflijke verschil dat ICC maakt in de levens van deze kinderen door hen liefde, hoop en mogelijkheden te bieden. Het is heel bijzonder om hen te zien veranderen en opleven als ze in ICC’s zorg komen.

null

Ken Smith

Bestuursvoorzitter Verenigde Staten

“Ik word geïnspireerd door de heldere, vrolijke, liefdevolle en professionele omgeving die zo vrijgevig aan deze prachtige kinderen en jonge mensen wordt geboden. We zien dat de lokale zorgverleners en therapeuten heel geduldig en effectief samenwerken met degenen die aan ICC’s zorg zijn toevertrouwd. Dat is een symbool van de culturele verandering die wordt voortgebracht. Het respect voor en de waarde van elk mensenleven is duidelijk zichtbaar in de glimlach en het lachen waar de huizen mee gevuld zijn.”

Internationaal Kantoor

Het Internationale Leiderschapsteam zet de strategie uit en steunt ons netwerk van nationale kantoren over de wereld om de bekendheid van ICC te vergroten en fondsen te werven.

Peter Maize

Algemeen Directeur (CEO)

Peter Maize heeft meer dan 15 jaar werkervaring bij non-profit organisaties in China. Hij was eerder China Regional Director, waarbij hij 10 jaar leiding gaf aan de werkzaamheden voor een internationale organisatie. Ook werkte hij met groepen die betrokken waren bij armoedebestrijdingsprojecten op de Filipijnen en in Afrika.

Geoff Hall

Pastorale Zorg Directeur

Trent Frecklington

Internationaal Operationeel Directeur
null

Sylvia Soon

Coördinator korte termijnteams & assistant oprichter
null

Gary Duckworth

FINANCIEEL MANAGER
null

Melissa Maize

DONOR COMMUNICATIONS MANAGER

China Team

Het Chinees Leiderschapsteam zorgt voor de strategie en aansturing van ICC’s werk in China.
Het team is onder meer verantwoordelijk voor de internationale vrijwilligers, afstemming met de lokale overheidsmedewerkers en –departementen en het geven van training en leiding aan de dagelijkse werkzaamheden binnen ICC’s zorg.

Kyla Alexander

Operationeel Directeur China

Kyla woont en werkt al zeventien jaar voor ICC in China. Kyla heeft de eerste twee jaar Chinees gestudeerd in Changsha. Vanaf 2006 gaf ze zes jaar leiding aan het Hengyang Project, waarna ze de leiding overdroeg aan een lokale manager. Sindsdien is ze algemeen directeur voor de werkzaamheden in China.

Chen Caiyan

Directeur Nationaal Kantoor China

Chen Cai Yan heeft voor ICC gewerkt vanaf de start van het Changsha project in 1997 tot 2007, waarbij ze verschillende administratieve en leidinggevende posities heeft gehad. Cai Yan heeft ICC toen een aantal jaar verlaten om voor haar gezin te zorgen. In 2016 is ze weer teruggekomen om als directeur van ons nationaal kantoor in China aan de slag te gaan, waarbij ze verantwoordelijk is voor de publiciteit en fondsenwerving van ICC op het Chinese vasteland.

Changsha

Li Ming

CHANGSHA REGIOMANAGER
null

Karen Norman

Leider Internationaal Team / Internationale Projectverbinding

Karen Lee

MANAGER BEROEPSOPLEIDING

Hengyang

Ci Ci Xiao

Hengyang Projectmanager

Alison Kennedy

THERAPIEMANAGER

Hilda Pang

Hengyang Bezoekers- en Vrijwilligerscoördinator

Donna Laurie

Jeugdwerker
null

Madeline Fok

Computer Leraar en Mentor

Netwerk van kantoren

Ons netwerk van kantoren werkt wereldwijd om bekendheid en fondsen voor ICC te creëren. Elk kantoor geeft donateurs in die regio de mogelijkheid om in verbinding te komen met ICC en vormt ook een uitvalsbasis voor wie als vrijwilliger (lange of korte termijn) voor ICC aan de slag wil. Zo bouwen we de organisatie in iedere regio verder uit.

ICC Australia

Bestuursleden

 • Graham Young (Voorzitter)
 • Dennis Brown Kenyon (Vice-Voorzitter)
 • Ian Sigsworth
 • Brian Tidmarsh
 • Janet Conroy

Teamleden

 • Lyndel Clancy (Nationaal Directeur)
 • Nate Jephcott (Ontwikkeling / Communicatie)
 • Jo Fam (Ontwikkeling)
 • Suzy Con Foo (Administratie)

ICC Canada

Bestuursleden

 • David Cheng (Voorzitter)
 • Pearl Hsiang
 • Woon-Ai Tsang
 • Brandon Hui
 • Edith Walker
 • Roger Grose
 • Ascot Chang

Teamleden

 • Mark Wollenberg (Nationaal Directeur)
 • Karen Chu (Administratie)
 • Maggie Kum (Financiën)
 • Cathy Guo (Hoofd Fondsenwerving — Western Canada)
 • Robyn Leavens (Hoofd Marketing Initiatieven)
 • Carl Chu (Hoofd Fondsenwerving – Eastern Canada)

ICC Hong Kong

Bestuursleden

 • Emilie Banfield (Voorzitter)
 • Evan Miracle
 • David Gotts
 • Anna Gardener
 • Wallace Leung
 • Ester Li Chung
 • John Mitchell

Teamleden

 • David Chang (Nationaal Directeur)
 • Boaz Lam (Operationeel en evenementenmanager)
 • Katie Kwong (Admininistratie en Financiën)

ICC Nederland

Bestuursleden

 • Vibeke Pronk (Voorzitter)
 • Margreet Peschar
 • Hellen Li
 • Karolien Pouwels

Teamleden

 • Rens Bravenboer (Nationaal Directeur)
 • Andrea Geluk (Sociale Media / Communicatie – Vrijwilliger)
 • Dirk Spek (Financiën)

ICC UK & Republic of Ireland

Bestuursleden

 • David Gotts  (Erelid)
 • Simon Gates (Voorzitter)
 • Katie Simpsom
 • Rob Molloy
 • Simon Upcott
 • Cherry Thompson

Teamleden

 • Judy Elliott (Nationaal Directeur)
 • Andy Pestell (Medewerker communicatie)
 • Julie Roux (Fondsenwerving Administratie)
 • Monica Lott (Britse Ondersteuningsfunctionaris)
 • Rebecca Hansell (Britse Ondersteuningsfunctionaris)
 • Ruth Bowler (Medewerker fondsenwerving)

ICC USA - American Friends of ICC

Bestuursleden

 • Ken Smith (Voorzitter)
 • Sylvia Leong
 • Elaine Kung
 • Richard Relyea
 • Matt Laughlin
 • Kay Ekstrom
 • Bryan Klein
 • Hong Zhang
 • Lucinda Hsu

Teamleden

 • Robin Dunn (Nationaal Directeur)
 • Kim Cancelosi (Coördinator Ontwikkeling)
 • Erin Schmidt (Adoptiefamilies en Sponsoring Coördinator)
 • Robyn Leavens (Hoofd Marketing Initiatieven)
 • Tiffany Nangle (Assistent Ontwikkeling)
 • Renata Dalrymple (Boekhouder)
 • Laura Carney (Admininistratie)
 • Panny Ting (WFG Relationship)