Gebedskalender

Jakobus 5:16b“… Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.”

De maandelijkse ICC Gebedskalender is een bijzonder en krachtig middel voor mensen om dagelijks voor ons te bidden.

De kalender bevat gebedspunten voor verjaardagen, voor speciale of dringende behoeften van onze kinderen en jongeren en voor de ontwikkeling van ICC.

Meld u aan voor onze Gebedskalender