Veelgestelde Vragen

1. Wat houdt het ICC “Hand in hand” sponsorprogramma in?

Zoals de naam aangeeft, geeft het programma u de mogelijkheid om hand in hand te lopen met gesponsorde kinderen en jongvolwassenen en hen te helpen om een beter en volwaardiger leven te leiden. Uw maandelijkse sponsorbijdrage helpt om hen een veilig en stabiel huis te geven, met 24-uurs totaalzorg met onder andere medische zorg, speciaal onderwijs, therapie en andere training voor beroep of zelfredzaamheid.

 

2. Wat is er bijzonder aan het ICC “Hand in hand” sponsorprogramma? 

Vanwege de bijzondere zorgbehoefte van ICC’s kinderen en jongvolwassenen en ICC’s toewijding voor hun levenslange zorg kunt u er vanuit gaan dat u een relatie voor de langere termijn opbouwt met uw gesponsorde kinderen of jongvolwassenen – tenzij het sponsorschap vanwege speciale omstandigheden beëindigd moet worden. Zo bent u getuige van hun groei en ontwikkeling naar de volwassenheid als zij hun volle mogelijkheden leren benutten.

 

3. Gaat mijn sponsorgeld direct naar mijn sponsorkind of –jongvolwassene?

Het sponsorgeld wordt direct gebruikt als bijdrage in de woon- en zorgkosten (zoals medisch, therapie en speciaal onderwijs) voor de gemeenschap waarin uw sponsorkind of –jongvolwassene woont. Dit betekent dat u niet alleen naast uw eigen sponsorkind- of jongvolwassene loopt, maar ook impact hebt op de levens van degenen die met hen samenleven.

 

4. Heeft mijn sponsorkind of –jongvolwassene meer dan één sponsor?

Om voor ieder kind en elke jongvolwassene in onze zorg de kosten te dekken van levensonderhoud, medische zorg, therapie en speciaal onderwijs koppelen we hen aan maximaal 20 sponsoren. Hoewel u dus mogelijk niet de enige sponsor bent kunt u een persoonlijke relatie opbouwen met uw sponsorkind of –jongvolwassene door brieven te schrijven of mee te gaan met een Korte Termijnteam. Zo kunt u mogelijk uw sponsorkind of –jongvolwassene ontmoeten, afhankelijk van de situatie bij het project.

5. Is er een minimale sponsorperiode?

Nee, er is geen vaste termijn gesteld omdat de sponsorperiode ook afhankelijk is van de behoefte van ieder kind en elke jongvolwassene. Onder normale omstandigheden is een stabiele sponsorrelatie van minstens een jaar goed voor zowel de gesponsorde kinderen en jongvolwassenen en de sponsors, om optimaal vrucht te kunnen plukken van het sponsorschap.

Hoewel ICC er naar streeft om levenslange zorg te bieden kan het zijn dat een sponsorschap moet worden beëindigd, bijvoorbeeld als een kind geadopteerd wordt. Als dit gebeurt informeren we u schriftelijk en koppelen we – met uw toestemming – een ander kind in nood om het sponsorschap voort te zetten.

Als u uw sponsorschap wilt beëindigen, neem dan contact op met uw lokale ICC kantoor. We doen ons best om dan zo snel mogelijk een nieuwe sponsor te vinden, maar hopen ook van harte dat u er over na wilt denken om het sponsorschap voort te zetten: uw steun is erg belangrijk!

 

6. Gaat mijn sponsorkind- of jongvolwassene weg bij het ICC programma?

ICC heeft geen gemiddelde leeftijd waarop de zorg bij jongvolwassenen stopt. We streven ernaar om levenslange zorg te bieden voor ieder kind en elke jongvolwassene zolang dit passend is. Veel sponsors ontwikkelen een persoonlijke band met hun gesponsorde kinderen of jongvolwassenen als zij van kind tot volwassene opgroeien. Als een kind of jongvolwassene wordt geadopteerd, zelfvoorzienend wordt of niet langer zorg van ICC nodig heeft, krijgen sponsors bericht en wordt hen aangeboden om een nieuwe sponsorrelatie te beginnen met een ander kind in nood.

 

7. Wie is mijn contactpersoon bij ICC?

De sponsorafdeling van ICC is gevestigd in het Australië, maar u kunt altijd contact opnemen met ICC Nederland voor uw vragen. U kunt ons bereiken via nederland@chinaconcern.org of 06-26861931 (Rens Bravenboer, nationaal directeur).

 

8. Welke updates krijg ik als sponsor?

Als nieuwe sponsor ontvangt u een welkomstpakket, met daarin een persoonlijk profiel en een foto van uw sponsorkind of –jongvolwassene en informatie over hoe u contact kunt leggen. Elk jaar ontvangt u een aantal updates over het dagelijks leven en de ontwikkeling van uw sponsorkind of –jongvolwassene.

 

9. Hoe kan ik kaarten of brieven sturen naar mijn sponsorkind of –jongvolwassene?

U kunt brieven sturen per post of email. Voor het geval u een brief per post wilt sturen zitten er in het welkomstpakket voorbedrukte adreslabels met het adres van uw sponsorkind of –jongvolwassene in het Chinees. Als u extra labels wilt, kunt u die opvragen bij het lokale ICC Nederland kantoor .

 

10. Wat mag ik schrijven in mijn brief? 

Hoewel niet alle sponsorkinderen en –jongvolwassenen brieven kunnen terugschrijven, houden ze er allemaal van om brieven en vooral ook foto’s van hun sponsor(familie)s te krijgen. Veel van hen plakken de foto’s op de muur naast hun bed! U kunt ook kleine dingen toevoegen zoals kaarten of stickers die in een normale envelop passen.

Houd bij het schrijven aan uw sponsorkind- of jongvolwassene alstublieft rekening met de lokale cultuur en omgeving; vermijd dus gevoelige thema’s als welvaart, politiek en religie. Om uw privacy te bewaren vragen we ook om geen persoonlijke informatie zoals adres, e-mail en telefoonnummer in de brief op te nemen.

 

11. Kan ik een pakketje of contant geld naar mijn sponsorkind of –jongvolwassene sturen? 

Stuur alstublieft GEEN andere cadeaus dan kaarten, foto’s en stickers bij bijvoorbeeld verjaardagen en vakanties. In China wordt elk cadeau achtergehouden bij de post en moet ICC een bedrag betalen om dit cadeau toch te kunnen ontvangen. We hebben niet de financiële en personele ruimte om dit te doen. Daarnaast proberen we ook te vermijden dat er onderlinge vergelijking en ongelijke behandeling ontstaat tussen de sponsorkinderen en –jongvolwassenen. We hopen op uw begrip!

Stuur ook NOOIT contant geld of een cheque direct naar China. We vragen u vriendelijk om donaties te doen via onze website of via het lokale ICC kantoor.

12. Kan ik mijn sponsorkind of –jongvolwassene bezoeken? 

Zeker! U kunt uw sponsorkind of –jongvolwassene ontmoeten door mee te gaan met één van onze Korte Termijnteams .  

 

13. Kan ik informatie of foto’s van mijn sponsorkind of –jongvolwassene op sociale media delen?

We waarderen het als onze sponsors de vreugde delen die het sponsorschap hen geeft. Wel vragen we u om GEEN persoonlijke details (zoals familienaam, identificatienummer, projectlocatie en adres) te delen van uw sponsorkind of –jongvolwassene, om zo zijn of haar veiligheid en privacy te garanderen.